Vad är Hötorgsjazzen?

Idén är att skapa en folklig och inkluderande jazzfestival. Fokus ligger i att sammanföra lokala aktörer som dansare, musiker, jazz- och vintage-entusiaster och erbjuda en plattform för dessa under ett och samma tak. Alla som vill är välkomna att delta och/eller aktivt medverka under festivalen, som är helt gratis. Festivalen pågår centralt vid Hötorget och erbjuder jazzmusik på flera scener, jazz- och swingdans på flera dansgolv, vinyl-dj, workshops, prova-på-kurser, inkluderande jazzjam, barn- och ungdomsaktiviteter, marknad och vintage-loppis, bar, café och lokala streetfoodkoncept. Premiär för festivalen var 2018 och tack vare stöd från Glad Stad samt Stockholm Stad gör vi denna folkfest möjlig även i år.

 

 

Vi som startat Hötorgsjazzen:

Josefin Staaf och Elinor Wärholm är båda jazzsångerskor. Elinor arbetar som fransk- och musiklärare. Hon skriver jazzlåtar på franska och har medverkat i olika jazzband på flera scener, allt från mindre pubar till Polar Music Prize. Josefin är musikstuderande vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm samt projektledare hos Glad Stad. Under 2019 är hon aktuell med två Stockholmsbaserade jazzband; Josefins New Orleans Gang och Patchwork Jazz Band.

4170457-650x.jpg

What is Festival Hötorgsjazzen?

The idea is to create an inclusive jazz festival in Stockholm, focusing on bringing together local actors such as dancers, musicians, jazz and vintage enthusiasts and offering a platform for these. Everybody is welcome to participate during the festival, which is completely free. The festival takes place at Hötorgsterrassen in Stockholm City Centre and offers jazz music and swing dancing at several floors and stages.The first festival was held in 2018 and thanks to Glad Stad and Stockholm Stad we present Hötorgsjazzen in 2019 as well.

 

 

The brains behind the project:

Josefin Staaf and Elinor Wärholm are both jazz singers from Stockholm. Elinor works as a French and music teacher. She writes jazz music in french  and perform on different stages in both France and Sweden. Josefin is a music student at the Royal College of Music in Stockholm and a project manager at Glad Stad. In 2019, she is currently singing and playing clarinet in two Stockholm-based jazz bands; Josefins New Orleans Gang and Patchwork Jazz Band.